Program Keislaman

Program Keislaman

1. Hafalan Al-Qur’an

Kelompok TPA/Kelompok Bermain

 • Al-Fatihah
 • An-Naas
 • Al-Falaq
 • Al-Ikhlaas
 • Al-Lahab
 • An-Nasr
 • Al-Kaafiruun
 • Al-Kautsar

Kelompok A

 • Al-Fatihah s/d Al-Kautsar
 • Al-Maa’uun
 • Al-Quraiisy
 • Al-Humazah
 • Al-Asr
 • At-Takaatsur

Kelompok B

 • Al-Fatihah s/d At-Takaatsur
 • Al-Qoori’ah
 • Al-Aadiyat
 • Az-Zalzalah

 

2. Hafalan Do’a

Kelompok TPA/Kelompok Bermain

 • Belajar
 • Masuk kamar mandi
 • Keluar kamar mandi
 • Sebelum makan
 • Sesudah makan
 • Sebelum tidur
 • Bangun tidur
 • Untuk orang tua
 • Masuk rumah
 • Keluar rumah
 • Kebaikan dunia akhirat
 • Naik kendaraan

Kelompok A

 • Belajar
 • Masuk kamar mandi
 • Keluar kamar mandi
 • Sebelum makan
 • Sesudah makan
 • Sebelum tidur
 • Bangun tidur
 • Untuk orang tua
 • Masuk rumah
 • Keluar rumah
 • Kebaikan dunia akhirat
 • Naik kendaraan
 • Masuk masjid
 • Keluar masjid
 • Berpakaian
 • Melepas pakaian
 • Turun hujan
 • Perlindungan dari makhluk
 • Hujan reda

Kelompok B

 • Belajar
 • Masuk kamar mandi
 • Keluar kamar mandi
 • Sebelum makan
 • Sesudah makan
 • Sebelum tidur
 • Bangun tidur
 • Untuk orang tua
 • Masuk rumah
 • Keluar rumah
 • Kebaikan dunia akhirat
 • Naik kendaraan
 • Masuk masjid
 • Keluar masjid
 • Berpakaian
 • Melepas pakaian
 • Turun hujan
 • Perlindungan dari makhluk
 • Hujan reda
 • Melihat keindahan alam
 • Menjenguk orang sakit
 • Shafar
 • Penjagaan dari gangguan binatang buas
 • Kemudahan pekerjaan
 • Mendengar petir
 • Mohon kesehatan
 • Keberkahan rizki
 • Berbuka puasa

3. Hafalan Hadits

Kelompok TPA/Kelompok Bermain

 • Kata-kata yang baik
 • Kebersihan
 • Berbakti kepada ibu/bapak
 • Kasih sayang
 • Larangan marah
 • Adab makan
 • Adab minum
 • Larangan makan dan minum sambil bardiri
 • Pekerjaan
 • Anjuran tersenyum
 • Menyebarkan salam

Kelompok A

 • Kata- kata yang baik
 • Kebersihan
 • Larangan marah
 • Adab makan
 • Adab minum
 • Larangan makan dan minum sambil berdiri
 • Berbakti pada ibu bapak
 • Kasih saying
 • Pekerjaan
 • Anjuran tersenyum
 • Menyebaran salam
 • Balasan sifat penyayang
 • Akibat berbuat dzolim
 • Adab berpakaian
 • Adab naik kendaraan
 • Tentang air
 • Anjuran memberi hadiah
 • Barkata baik
 • Cara mengatasi marah
 • Adab bersin

Kelompok B

 • Perintah takut kepada Alloh
 • Perintah menjawab panggilan
 • Larangan dzalim terhadap hewan
 • Adab masuk rumah
 • Keutamaan membaca Al-Qur’an
 • Adab bersin
 • Cara mengatasi marah
 • Barkata baik
 • Anjuran member hadiah
 • Menyebarkan salam
 • Anjuran tersenyum
 • Pekerjaan
 • Kasih sayang
 • Berbakti kepada ibu/bapak
 • Do’a kebaikan tempat
 • Ketika diuji
 • Amalan yang dicintai Alloh
 • Menjaga lisan
 • Menuntut ilmu
 • Tentang air
 • Adab naik kendaraan
 • Adab berpakaian
 • Akibat berbuat dzolim
 • Balasan sifat penyayang
 • Larangan makan dan minum sambil berdiri
 • Adab minum
 • Adab makan
 • Larangan marah
 • Kebersihan
 • Kata-kata yang baik

4. Asmaul Husna

TPA

 • Alloh
 • Ar Rahman
 • Ar Rahim
 • Al Malik
 • Al Quddus
 • As Salaam
 • Al Mu’min
 • Al Muhaimin
 • Al ‘Aziiz
 • Al Jabbar

Kelompok Bermain

 • Alloh
 • Ar Rahman
 • Ar Rahim
 • Al Malik
 • Al Quddus
 • As Salaam
 • Al Mu’min
 • Al Muhaimin
 • Al ‘Aziiz
 • Al Jabbar
 • Al Mutakabbir
 • Al Khalik
 • Al Baarii
 • Al Mushawwir
 • Al Ghaffaar
 • Al Qahhaar
 • Al Wahhaab
 • Ar Razzaq
 • Al Fattaah
 • Al ‘Aaliim
 • Al Qaabidlu
 • Al Baasithu
 • Al Hafiidh
 • Ar Raafi’u

Kelompok A

 • Alloh
 • Ar Rahman
 • Ar Rahim
 • Al Malik
 • Al Quddus
 • As Salaam
 • Al Mu’min
 • Al Muhaimin
 • Al ‘Aziiz
 • Al Jabbar
 • Al Mutakabbir
 • Al Khalik
 • Al Baarii
 • Al Mushawwir
 • Al Ghaffaar
 • Al Qahhaar
 • Al Wahhaab
 • Ar Razzaq
 • Al Fattaah
 • Al ‘Aaliim
 • Al Qaabidlu
 • Al Baasithu
 • Al Hafiidh
 • Ar Raafi’u
 • Al Mu’izz
 • Al Mudzill
 • As Samii’
 • Al Bashiir
 • Al Ghafuur
 • As Syakuur
 • Al Aliy
 • Al Kabiir
 • Al Hafiidh
 • Al Muqiit

Kelompok B

 • Alloh
 • Ar Rahman
 • Ar Rahim
 • Al Malik
 • Al Quddus
 • As Salaam
 • Al Mu’min
 • Al Muhaimin
 • Al ‘Aziiz
 • Al Jabbar
 • Al Mutakabbir
 • Al Khalik
 • Al Baarii
 • Al Mushawwir
 • Al Ghaffaar
 • Al Qahhaar
 • Al Wahhaab
 • Ar Razzaq
 • Al Fattaah
 • Al ‘Aaliim
 • Al Qaabidlu
 • Al Baasithu
 • Al Hafiidh
 • Ar Raafi’u
 • Al Mu’izz
 • Al Mudsill
 • As Samii’
 • Al Bashiir
 • Al Ghafuur
 • As Syakuur
 • Al Aliy
 • Al Kabiir
 • Al Hafiidh
 • Al Muqiit
 • Al Hasiib
 • Al Jaliil
 • Al Kariim
 • Ar Raqiib
 • Al Mujiib
 • Al Waasi’
 • Al Hakim
 • Al Waduud
 • Al Majiid
 • Al Baa’its
 • Al syahid
 • Al Haq
 • Al Wakil
 • Al qowwi
 • Al Matiin
 • Al Waliy
 • Al Hamid
 • Al Muhsil
 • Al Mubdi
 • Al Mu’iid
 • Al Muhyi
 • Al mumiitu
 • Al Hayyu
 • Al Qayyum
 • Al Waajid
 • Al Maajid
 • Al Wahid
 • Ash Shamad
 • Al Qaadir
 • Al Muqtadir
 • Al Muqqalim
 • Al Muakkhir
 • Al Awal
 • Al Aakhir
 • Az Zhaahir
 • Al Bathin
 • Al Waali
 • Al Mu’aalii
 • Al Barru
 • At Tawwab
 • Al Muntaqin
 • Al Afuw
 • Ar Ra’uuf
 • Malikul Mulk
 • Dzul Jalali Wal Ikram
 • Al Muqsith
 • Al Jamii
 • Al Ghaniyy
 • Al Mughni
 • Al Maani
 • Ad Dhaar
 • An Nafii
 • An Nur
 • Al Haadii
 • Al Badii
 • Al Baaqii
 • Al Waarits
 • Ar Rasyid
 • As Shabuur

5. Ibadah

Kelompok TPA/Kelompok Bermain

 • Gerakan Sholat
 • Wudhu (tanpa air)
 • Shaum
 • Infaq
 • Manasik Haji

Kelompok A

 • Sholat (Gerakan dan bacaannya)
 • Wudhu (tanpa air dan menggunakan air)
 • Shaum (ramadhan selama setengah hari)
 • Infaq
 • Manasik Haji

Kelompok B

 • Shalat (gerakan dan bacaannya dengan khusyu’)
 • Wudhu (menggunakan air)
 • Shaum (ramadhan selama satu hari)
 • Infaq
 • Manasik Haji

Metode WAFA (belajar al qur’an metode otak kanan)

 • Kelompok Sekolah Kecil (TPA) dan Kelompok Bermain (KB) : Buku tilawah WAFA KB/TK
 • Kelompok A (siswa baru) : Buku tilawah KB/TK dan WAFA 1
 • Kelompok A (siswa lama) : WAFA 1
 • Kelompok B : Buku tilawah WAFA 2

 

 

© 2018 PPIT Al Ishlah Gorontalo.
Website oleh Komite Sekolah.

jsit logo